Disclaimer

Graphics Design streeft naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar aangeboden diensten. Graphics Design behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.
Graphics Design zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar zij geeft hiervoor geen garanties. Graphics Design kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Graphics Design worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier.
Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan Graphics Design. Facturen worden verzonden via email. In overleg wordt een aanbetaling gevraagd, gevolgd bij realisatie door een eindfactuur. De betaling van de factuur dient volgens de betalingstermijn op de factuur te worden voldaan. Indien de termijn wordt overschreden zal een herinnering worden verzonden. Indien het openstaande bedrag dan nog niet per omgaande wordt voldaan zal een incassoburo worden ingeschakeld, De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor de klant, in deze de geadresseerde op de factuur.  Het ontwerp van de website blijft eigendom van Graphics-Design. Graphics-design kan bij wanbetaling de gerealiseerde website opeisen. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten allen tijden zonder enige kennisgeving worden aangebracht. De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden.
Graphics Design heeft geen zeggenschap over deze websites. Graphics Design is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Alle rechten op de inhoud van de internetsites met de domeinnamen www.Graphics-Design.nl berusten bij Graphics Design, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op www.Graphics-design.nl.
Graphics Design aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, Graphics Design op welke manier dan ook.
Graphics Design garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
Graphics-design kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de content ( foto's en teksten ) en inhoud aangeboden op de gemaakte websites van klanten. Nederlands recht is van toepassing.